Med misjonen i sentrum

Fløenkirken er en menighet med misjon i sentrum. Vi har et aktivt misjonsengasjement både hjemme i Norge og i resten av verden. Grønland og Sri Lanka er to land vi har særlig fokus på, og nedenfor kan du lese mer om arbeidet der.

Grønland                  

Sri Lanka

         

Misjonsbefalingen

Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter